banner


EVENTI CULTURALI   settembre 2016


EMIGRANTI: spettacolo di teatro della compagnia italiana FABER TEATER

nell'ambito della seconda edizione del Festival delle Ambasciate

 

31 agosto 2016, ore 18.00 - Teatro Nazionale Ion Luca Caragiale, Bd. Nicolae Bălcescu 2

(ingresso libero / intrarea liberă)

 

Nel periodo 29 agosto - 4 settembre si svolge a Bucarest la seconda edizione del  Festival delle Ambasciate presso il Centro Espositivo ROMEXPO, il Teatro Nazionale di Bucarest e lo Studio „Horia Bernea” del Museo Nazionale del Contadino romeno. Il tema di quest'anno è "La Famiglia".

Rappresentanze diplomatiche, consolati, istituti di cultura, organizzazioni multiculturali della Romania si presentano al pubblico con multiformi proposte artistiche a testimonianza dell'importanza che la conoscenza delle culture degli altri riveste nella società moderna.

 

La struttura del Festival:

- Teatro Nazionale di Bucarest - Zona indoor World Art (29 agosto - 4 settembre, dalle 16:00 alle 20:00): mostre internazionali di arte contemporanea e tradizionale, installazioni, fotografia, live theatre performance, artigianato e workshop.

- Studio Horia Bernea del Museo Nazionale del Contadino Romeno - World Cinema (31 agosto - 3 settembre): proiezioni di film di 12 Paesi, alcuni presentati per la prima volta in Romania.

- Centro espositivo ROMEXPO - Zona outdoor World Bazaar (2, 3, 4 settembre, dalle 15:00 alle 22:00): spettacoli di musica, danza e proiezioni; Stand di presentazione delle ambasciate con mostre di artigianato, arte e cultura tradizionale, oggetti di patrimonio, gastronomia, prodotti tipici; Live cooking show.

L'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest partecipa al Festival con la compagnia Faber Teater che presenterà il 31 agosto, alle ore 18.00, lo spettacolo EMIGRANTI, un viaggio teatrale e musicale, con sei attori-musicisti che evocano mondi, avventure, viaggi, tra innamoramenti e tradimenti, tra foto ricordo e musiche, lotte, danze.
I sei personaggi cercano l’incontro con una nuova terra, un nuovo pubblico, e lo fanno portando con sè azioni e canti provenienti da diversi paesi. Ricordi, nostalgie, ma anche gioco, scherzo, emozioni
 

**************************************

În perioada 29 august – 4 septembrie se desfăşoară la Bucureşti cea de-a doua ediţie a Festivalului Ambasadelor la: Centrul expoziţional ROMEXPO, Teatrul Naţional Bucureşti şi Studioul „Horia Bernea” al Muzeului Ţăranului Român. Tema actualei ediţii a festivalului este "Familia".
M
isiunile diplomatice, consulatele, institutele culturale şi organizaţiile multiculturale din România  oferă publicului manifestări artistice variate, ce dovedesc importanţa cunoaşterii culturilor celorlalţi în societatea modernă.

Structura Festivalului
- Teatrul Naţional Bucureşti - Zona indoor de World Art (29 august - 4 septembrie, program de vizitare între orele 16:00-20:00): expoziţii internaţionale de artă contemporană şi tradiţională, instalaţii multimedia, fotografie, live theatre performance, artizanat şi ateliere.
- Studioul Horia Bernea al Muzeului Naţional al Ţăranului Român - World Cinema (31 august - 3 septembrie): proiecţii de filme din peste 12 ţări, multe dintre filme fiind prezentate în premieră în România.
- Centrul expoziţional ROMEXPO - Zona outdoor de World Bazaar (2, 3, 4 septembrie, între orele 15:00-22:00): spectacole de muzică, dans şi proiecţii; Standuri de prezentare ale ambasadelor cu expoziţii de artizanat, artă şi cultură tradiţională, obiecte de patrimoniu, specialităţi culinare, produse tipice; Live cooking show.

Institutul Italian de Cultură din Bucureşti participă la Festival cu trupa de teatru Faber Teater care va prezenta în data de 31 august, la ora 18.00, spectacolul EMIGRANTI / EMIGRANŢII, o călătorie teatrală şi muzicală, cu şase actori-muzicieni, care evocă lumi, aventuri, călătorii, printre iubiri şi trădări, printre imagini-amintire şi muzică, lupte şi dansuri.
Cele şase personaje caută întâlnirea cu noi ţinuturi, un nou public şi fac acest lucru aducând cu ele acţiuni şi cântece din diferite ţări. Amintiri, nostalgii, dar şi joc, glumă, emoţii. NOTTE DELLA LETTERATURA EUROPEA / NOAPTEA LITERATURII EUROPENE

 

9 settembre 2016, dalle ore 19.00 Cărtureşti Verona, Str. Arthur Verona 13-15
(ingresso libero / intrarea liberă)

 

Evento organizzato dalla rete degli Istituti Culturali Nazionali dell'Europa (EUNIC), che si svolge ogni anno in più di 70 città di tutto il mondo.

L'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, insieme con la Fondazione Culturale Greca, presentano:

- conferenza in italiano del neoellenista Maurizio De Rosa "La letteratura greca: ieri e oggi" (con traduzione in romeno);

- proiezione dei ritratti fotografici di 201 scrittori greci contemporanei, realizzati dal fotografo italiano Giovanni Giovannetti;

- lettura di racconti dal volume "Notte di festa e altri racconti" di Cesare Pavese a cura di Mara Chiriţescu;

- proiezione del film "Le amiche" (regia Michelangelo Antonioni, 1955, Leone d'Argento a Venezia), tratto dal romanzo "Tra donne sole", di Cesare Pavese.

 

Eveniment organizat de reţeaua Institutelor Culturale Naţionale din Europa (EUNIC), care se desfăşoară anual în peste 70 de oraşe din toată lumea.

Institutul Italian de Cultură din Bucureşti, împreună cu Fundaţia Culturală Greacă, prezintă:

- conferinţa în limba italiană susţinută de neoelenistul Maurizio De Rosa "Literatura greacă: ieri şi azi" (cu traducere în limba română);

- proiecţia portretelor fotografice a 201 scriitori greci contemporani consacraţi, realizate de fotograful italian Giovanni Giovannetti;

- lectură de povestiri din volumul "Noapte de sărbătoare şi alte povestiri" de Cesare Pavese, tradus de Mara Chiriţescu;

- proiecţia filmului "Le amiche / Prietenele" (regia Michelangelo Antonioni, 1955, premiat cu Leul de Argint la Veneţia), adaptare liberă după romanul "Tra donne sole / Femei singure", de Cesare Pavese.
 


 

Mostra di arte decorativa "Da Garullo Garulli all'arte visiva contemporanea"

Expoziţie de artă decorativă "De la Garullo Garulli la arta vizuală contemporană"

 

21 settembre 2016, ore 18.00 Sede dell’Istituto – Aleea Alexandru 41

 

Mostra a cura dell'Associazione degli Italiani di Romania RO.AS.IT
Expoziţie prezentată de Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT

 


 

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE / ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE

 

24 settembre 2016, dalle 11.00 alle 17.00 Museo Nazionale del Contadino Romeno (cortile)
Str. Monetăriei 3 -
(ingresso libero / intrarea liberă)

 

Un evento EUNIC che stimola lo studio delle lingue straniere e celebra la diversità linguistica europea, organizzato ogni anno dal 2001.

Un eveniment EUNIC ce susţine învăţarea limbilor străine şi celebrează diversitatea lingvistică a Europei, organizat în fiecare an din 2001.

 


Il PicNicIt si svolgerà il 17 settembre 2016.
 

Dacă nu mai doriți să primiți newsletterul nostru, vă rugăm să dați "Reply" acestui mesaj precizând la rubrica "Subiect" "Dezabonare".

qrcode

Istituto Italiano di Cultura - Aleea Alexandru 41, Bucarest - 021-231 08 80 - iicbucarest@esteri.it

fbk