Examene de certificare

Institutul Italian de Cultură organizează, în colaborare cu Universitatea pentru Străini din Perugia, în data de 24 iunie 2019, examenul de certificare a cunoaşterii limbii italiene CELI.

Înscrieri în perioada 15 aprilie – 20 mai 2019

Documente necesare: formular de înscriere, confirmarea plăţii prin bancă, copie CI.
Informaţii la: tel. 021-231 08 80 / int. 103;  e-mail: corsi.iicbucarest@esteri.it

Certificarea cunoaşterii limbii italiene ca limbă străină

Certificatele de Italiană sunt documente de studiu care atestă gradul de competenţă comunicativă în italiană ca limbă străină.  Acestea se adresează cetăţenilor străini, cetăţenilor italieni domiciliaţi în străinătate (descendenţi ai emigranţilor italieni) precum şi emigranţilor străini în Italia.

Pentru a susţine aceste examene, candidatul nu este condiţionat de prezentarea altor documente de studiu.

Pentru organizarea acestor examene în străinătate în sediile Institutelor Italiene de Cultură, Ministerul Afacerilor Externe al Italiei a încheiat convenţii cu următoarele Instituţii de învăţământ:

Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)
Università per Stranieri di Siena (CILS)
Università per Stranieri di Siena
Examen de certificare a predarii limbii italiene pentru străini
(DITALS)

Corespondenţa nivelelor de certificare cu cele stabilite prin Cadrul Comun European de Referinţă

Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri
NIVEL C2
Excelenţă
CELI 5 CILS Quattro-C2 IT PLIDA C2
NIVEL C1
Fluenţă
CELI4
CILS Tre-C1 —— PLIDA C1
NIVEL B2
Progres
CELI3 CILS Due B2 —— PLIDA B2
NIVEL B1
Bază
CELI2 CILS Uno B1 ele.IT PLIDA B1
NIVEL A2
Supravieţuire
CELI1 CILS A2 —— PLIDA A2
NIVEL A1
Contact
CELI1 CILS A1 —— PLIDA A1

* Obținerea certificatului CELI 3 sau superior este echivalent cu examenul de limbă italiană pentru înscrierea la universitățile din Italia.