Metodă şi niveluri

Metodologie

Metodologia adoptată este una de tip comunicativ care se bazează pe următoarele tehnici:

  • rolul central al studentului care învaţă prin intermdiul lucrului în echipă şi în grup;
  • profesorul facilitează comunicarea;
  • este folosit material didactic autentic în care dificultatea temelor este graduală;
  • folosirea cu precădere a limbii italiene la început pentru ca apoi aceasta să fie folosită în mod exclusiv.

Nivelul cursurilor

Stabilirea nivelurilor cursurilor organizate de Institutul Italian ţine cont de exigentele locale fiind în acelaşi timp corelată cu nivelurile stabilite de “Cadrul Comun European de Referinţă pentru studiul limbilor străine: Învăţare, Predare, Evaluare” stabilit de către Consiliul Europei.

Nivelul 1 (A1)

La absolvirea nivelului 1, după 40 de ore de curs, studentul este considerat a fi de nivelul A1 denumit “de supravieţuire” al Cadrului Comun European de Referinţă şi are următoarele competenţe lingvistice:
Înţelege propoziţii şi expresii folosite curent în domenii de relevanţă imediată (de ex: informaţii personale şi familiare de bază, mersul la cumpărături, geografia locală, ocupaţii curente). Poate comunica în cadrul unor activităţi simple şi de rutină care necesită un schimb de informaţii simple despre chestiuni familiare.  Poate descrie în termeni simpli anumite aspecte ale trecutului din mediul din care provine şi poate exprima cerinţe imediate.

Nivelul 2 (A2)

La absolvirea nivelului 2, dupa 40 de ore de curs studentul este considerat a fi de nivelul A2, denumit “nivel de bază”, al Cadrului Comun European de Referinţă, şi are următoarele competenţe lingvistice:
Înţelege punctele cheie ale discuţiilor familiare ce privesc şcoala, petrecerea timpului liber, etc. Poate să se descurce cu dezinvoltură în situaţii ce pot apărea în contextul unor călătorii în ţara a cărei limbă o studiază şi poate elabora un text simplu pe teme cu care este familiarizat sau teme de interes personal.  Poate descrie experienţe şi evenimente prin care a trecut şi să-şi motiveze succint propiile opinii sau proiecte.
Promovarea acestui ciclu pregateşte studentul pentru susţinerea examenului de certificare CELI 1 al Universităţii pentru Străini din Perugia.

Nivelul 3 (B1) 

La absolvirea nivelului 3, dupa 40 de ore de curs, studentul este considerat a fi de nivelul B1, denumit “progres”, al Cadrului Comun European de Referinţă, şi are următoarele competenţe lingvistice:
Înţelege ideile principale ale unor texte complexe pe teme concrete sau abstracte, precum şi discuţiile tehnice din domeniul său de activitate.  Poate să interacţioneze cu o anumită coerenţă şi spontaneitate care face posibilă comunicarea naturală cu vorbitori de limbă italiană nativi, fără eforturi din partea interlocutorului. Poate redacta texte clare şi detaliate într-o multitudine de domenii şi poate să-şi argumenteze punctul de vedere formulând păreri pro şi contra.
Promovarea acestui ciclu pregăteşte studentul pentru susţinerea examenului de certificare CILS 1 al Universităţii pentru Străini din Siena sau CELI 2 al Universtăţii pentru Străini din Perugia.

Nivelul 4 (B2)

La absolvirea nielului 4, după 60 de ore de curs, studentul este considerat a fi de nivelul B2, denumit nivel de “intermediar spre superior”, al Cadrului Comun European de Referinţă, şi are următoarele competenţe lingvistice:
Înţelece o gamă largă de texte complexe si lungi şi ştie să găsească semnificaţia implicită. Se exprimă cu coerenţă şi naturaleţe. Foloseşte limbajul în mod flexibil şi eficace în scop social, profesional şi academic.  Poate redacta texte clare, bine structurate, detaliate cu teme complexe, demnstrând că siguranţă în stăpânirea structurilor textuale şi ale elementelor de legătură.
Promovarea acestui ciclu pregăteşte studentul pentru susţinerea examenului de certificare CILS 2 al Universităţii pentru Străini din Siena sau CELI 3 al Universităţii pentru Străini din Perugia.

Aprofundare (B2-C1) 

La absolvirea nivelului de aprofundare, dupa 40 de ore de curs, studentul este considerat de nivel C1, denumit de “eficacitate”, al Cadrului Comun European de Referinţă, şi are următoarele comptenţe lingvistice:
Înţelege cu uşurinţă tot ceea ce aude sau citeşte. Poate să rezume informaţii provenind de la diferite surse atât vorbite cât şi scrise, structurând temele în mod coerent.  Poate să se exprime în mod spontan, fluent şi precis, identificând semnificaţia celor mai subtile nuanţe ale limbajului în situaţii complexe.
Promovarea acestui ciclu pregăteşte studentul pentru susţinerea examenului de certificare CILS 3 al Universităţii pentru Străini din Siena sau CELI 4 al Universităţii pentru Străini din Perugia.