Subvenţii pentru traducerea de cărţi din limba italiană

Subvenţii pentru traducerea de cărţi din limba italiană

Contribuţiile financiare pot fi cerute pentru:
a) traducerea și promovarea operelor literare și științifice italiene, chiar și în format digital (carte electronică sau e-book);
b) producția, dublajul sau subtitrarea unor scurtmetraje, lungmetraje și seriale de televiziune destinate mijloacelor de comunicare în masă.

Nu se vor primi cererile de subvenție pentru opere deja publicate, difuzate, traduse sau dublate la data aprobării subvenției. De asemenea, daca operele nu vor fi publicate, traduse, produse, dublate sau subtitrate timp de 3 ani de la această dată, acordarea contribuției financiare va fi revocată.

Cererile trebuie să fie prezentate până la data de 31 martie 2018,  folosind formularul atașat acestui regulament (pentru a descărca formularul, click aici),  la Institutul Italian de Cultură din Bucureşti (Aleea Alexandru 41, 011822, sector 1).

Se anexează cererilor următoarele documente:

 • Formular de cerere, completat integral, redactat in limba italiană sau în engleză și prezentat numai în formatul atașat acestui regulament;
 • Scurtă descriere a proiectului (maxim 3000 caractere cu spațiile incluse) referitoare la utilizarea operei după publicarea acesteia și căile de distribuție, inclusiv târgurile de cărți prin intermediul cărora opera însăși poate fi valorizată și publicizată, indicând perioada prevăzută pentru publicarea și promovarea operei;
 • Raport detaliat asupra modului de utilizare a subvenției eventual primită în anii trecuți (numai pentru beneficiarii unei subvenții din partea Ministerului Afacerilor Externe al Italiei);
 • Curriculum vitae al traducătorului și al directorului dublajului și copie semnată a contractului stipulat cu Editura sau Casa de producție care promovează inițiativa;
 • un plan financiar sintetic al editurii sau al producătorului care să specifice în detaliu costurile operațiunii, îndeosebi costul unitar al fiecărei pagini, costul total în Euro; cuantumul minim cerut pentru acceptarea subvenției;
 • Numărul de copii prevăzute;
 • Pentru traducerea operelor literare și științifice, copie după prima și cea de a patra pagină a cărții în limba italiană;
 • Copia contractului pentru achiziționarea drepturilor de autor, semnat de titularul acestor drepturi (editor sau producător) și de cel care le achiziționează în scopul realizării operei pentru care se cere subvenția, sau, în alternativă, o scrisoare de intenție care să ateste angajamentul de a achiziționa aceste drepturi. În cazul unei acordări gratuite este oricum necesară o declarație a celui care deține drepturile.
 • În cazul cererilor de contribuții financiare pentru producții, dublaje sau pentru subtitrare, documentația descrisă mai sus trebuie completată cu următoarele documente, fără de care cererile nu vor fi admise:
 • DVD în limba originală sau, în alternativă, scenariul;
 • curriculum vitae al societății producătoare, al casei de post-producție, al regizorului, al directorului de dublaj; al celor care dublează și al actorilor principali, al traducătorului și al celui care face adaptarea;

Cererile nu vor fi acceptate în următoarele cazuri:

Nu sunt admise cereri de subvenție pentru opere deja publicate, difuzate, traduse sau dublate la data de prezentare a cererii sau deja publicate  la data primirii cererii și a aprobării subvenției.

Nu sunt admise cereri  pentru o subvenție egală sau mai mare decât costul proiectului. Subvenția MAECI nu trebuie să reprezinte o condiție pentru publicarea traducerii, pentru promovarea, producerea dublajului și subtitrarea operei.

Nu sunt admise cererile prezentate într-o formă diferită decât cea prevăzută în regulament, și cele care nu au atașată documentația completă cerută.

Pentru mai multe detalii: 
tel. 021.2310880, int. 103
e-mail: corsi.iicbucarest@esteri.it

 

This entry was posted in 2018, Arhiva. Bookmark the permalink.